Patagonia er ansett av mange som et forbilde og leder i stor grad an i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn gjennom hver dag å praktisere det de anser som sin viktigste oppgave; We are in business to save our home planet. Dette er deres mission statement, og i september 2022 overførte grunnlegger Yvon Chouinard alle sine eierandeler i Patagonia til en stiftelse hvor formålet er nettopp å støtte saker som er med på å redde planeten - «Earth is now our only shareholder» - les mer her;

https://www.patagonia.com/ownership/

Patagonia har i mange år jobbet for å ivareta alle ledd i sin forsyningskjede og tilstreber full åpenhet. De er ikke perfekte, med søker hele tiden å utvikle seg og å hjelpe hele klesindustrien fremover mot en mer ansvarlig forretningsdrift. De kaller seg ikke «a sustainable company», men heller «a responsible company” og har fokus på “purpose rather than profit”.

Patagonia – Outdoor AS

En (veldig) detaljert oversikt over Patagonias sosiale bærekraftsarbeid

People Image

På Patagonias hjemmeside finner man mye informasjon til å dypdykke ned i temaet. Du kan lese om hvordan de gjennom sin hittil 50-årige historie har tatt ansvar for både miljø og sosial bærekraft her;

A (very) comprehensive history of our corporate social responsibility work

Hvordan Patagonia jobber med fabrikker

Planet Image

Les mer om hvordan Patagonia jobber med fabrikkene her.

How we work with factories

Fair Trade

Product Image

Patagonia er også svært opptatt av arbeidernes rettigheter og mener at alle har rett til rettferdig lønn, verdige arbeidsforhold og å bli ivaretatt dersom de blir syke. Les mer og se filmen om hvordan de jobber med Fair Trade her.

Patagonia and Fair Trade
Information on living wages

Covid-19

Product Image

Covid-19-pandemien hadde enorme konsekvenser for verden, og Patagonia var meget opptatt av å ivareta sine ansatte og samarbeidspartnere i denne vanskelige tiden. De laget et eget statement som omhandler pandemien – les mer her;


Patagonia Statement Regarding Covid-19 and Our Supply Chain

B-Corp

Product Image

Patagonia er dessuten B-Corp sertifisert – som et av de første selskapene i verden. Dette er den strengeste formen for miljøsertifisering og den må revideres hvert år. I lenken under kan du lese mer om hva B-Corp er og dessuten finne alle Patagonias årlige rapporter siden de ble sertifisert i 2012. Les mer her;


B-Lab & Patagonia - the first California Certified B Corporation

1% for the Planet

Product Image

Yvon Chouinard og Patagonia var også med på å stifte «1% for the planet» - et fond som deler ut midler til frivillige organisasjoner som jobber for diverse miljøformål.

«1% for the Planet» ble grunnlagt i sin nåværende form i 2002, og Patagonia ble det første selskapet som forpliktet seg til å donere 1% av årlig salg, altså brutto omsetning, til dette fondet. Patagonia hadde allerede donert penger av omsetningen sin siden 1985, men fra 2002 ble dette satt ordentlig i system. I dag består nettverket av mer enn 3.000 små og store bedrifter som har bidratt til frivillig arbeid i mer enn 90 land. Pr. i dag har «1% for the Planet» donert over 250 millioner dollar til ildsjeler som jobber for en mer bærekraftig verden.


1% for the Planet - Patagonia